strncasecmp

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

strncasecmpİlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır

Açıklama

int strncasecmp ( string $d1 , string $d2 , int $uzunluk )

Karşılaştırma için kullanılacak dizge uzunluğunun üst sınırının belirtilebilmesi dışında strcasecmp() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

d1

İlk dizge.

d2

İkinci dizge.

uzunluk

Karşılaştırmada kullanılacak karakter sayısı.

Dönen Değerler

d1 dizgesi d2 dizgesinden küçükse sıfırdan küçük bir değer; d1 dizgesi d2 dizgesinden büyükse sıfırdan büyük bir değer; d1 dizgesi ile d2 dizgesi aynıysa sıfır döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • strcmp() - İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
  • strcasecmp() - İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top