The 5th Annual China PHP Conference

xml_parser_get_option

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_parser_get_optionXML çözümleyici seçeneklerini döndürür

Açıklama

mixed xml_parser_get_option ( resource $çözümleyici , int $seçenek )

Belirtilen XML çözümleyici seçeneğinin değerini döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

seçenek
Değeri öğrenilecek seçenek. XML_OPTION_CASE_FOLDING veya XML_OPTION_TARGET_ENCODING belirtilebilir. Bu seçeneklerin açıklamaları için xml_parser_set_option() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

çözümleyici veya seçenek geçerli değilse FALSE döner ve ayrıca bir E_WARNING çıktılanır, aksi takdirde seçeneğin değeri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top