Mid-Atlantic Developer Conference

xmlrpc_get_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_get_typeBir PHP değerinin xmlrpc türünü döndürür

Açıklama

string xmlrpc_get_type ( mixed $değer )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Bu işlev, özellikle base64 ve datetime dizgelerinde kullanılır.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
hfuecks at pinkgoblin dot com
15 years ago
This function returns the type of a PHP variable in XML-RPC terms. It won't "spot" base64 or iso8601 types unless they have been defined using xmlrpc_set_type().

For iso8601 type it returns "datetime".

Otherwise it returns strings corresponding directly the XML-RPC data types e.g. "struct","int","string","base64" etc.
To Top