php[world] 2018 - Call for Speakers

XMLWriter::text

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::textBir metni yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool text ( string $içerik )

Yordamsal kullanım

bool xmlwriter_text ( resource $xmlwriter , string $içerik )

Bir metni yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

içerik

Metin içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
5 months ago
Sometimes your text have linebreaks ("\n") that need to be translated to HTML "<br />" tag. You can use nl2br() function.
To Top