PHP 5.6.14 is available

Kullanıcı tanımlı işlevler

Bir işlev, şöyle bir söz dizimi kullanılarak tanımlanabilir:

Örnek 1 - İşlev kullanımını gösteren sözde kod

<?php
function foo($arg_1$arg_2/* ..., */ $arg_n)
{
    echo 
"Örnek işlev.\n";
    return 
$retval;
}
?>

Bir işlevin içerisinde geçerli her tür PHP kodu kullanılabilir, buna başka işlevler ve sınıf tanımları da dahildir.

İşlev isimleri, PHP'deki diğer isimlerle aynı kurallara tabidir. Geçerli bir işlev ismi bir harf ya da alt çizgi ile başlar, herhangi bir sayıda geçerli harf, sayı ya da alt çizgi ile devam eder. Düzenli ifade olarak, şu şekilde ifade edebiliriz: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*.

İşlevlerin çağrılmadan önce tanımlanmaları, aşağıdaki iki örnekte görüldüğü gibi koşullu olarak tanımlandıkları durumlar haricinde gerekmez.

Bir işlev aşağıdaki iki örnekte gösterildiği gibi koşullu olarak tanımlandıysa, bu işlev tanımının işlev çağrılmadan önce yapılması gerekmektedir.

Örnek 2 - Koşula bağlı işlevler

<?php

$makefoo 
true;

/* Henüz varolmadığı için foo() buradan çağrılamaz,
   ancak bar() çağrılabilir */

bar();

if (
$makefoo) {
  function 
foo()
  {
    echo 
"Uygulamanın çalışması bana erişene kadar ben yokum.\n";
  }
}

/* $makefoo doğru olduğundan
   artık foo() çağrılabilir */

if ($makefoofoo();

function 
bar()
{
  echo 
"Program başlatıldığı anda ben de varolurum.\n";
}

?>

Örnek 3 - İşlev içinde işlev

<?php
function foo()
{
  function 
bar()
  {
    echo 
"foo() çağrılana kadar yokum.\n";
  }
}

/* Henüz varolmadığı için
   bar() çağrılamaz. */

foo();

/* Artık bar() çağrılabilir,
   foo() çağrıldığında bar()
   erişilebilir hale gelir */

bar();

?>

PHP'de tüm işlevler ve sınıflar betik genelinde geçerlidir - bir işlevin içinden bile tanımlanmış olsalar işlevin dışından çağrılabilirler.

PHP işlevlerin farklı değiştirgeli yeni tanımlarının yapılmasını desteklemediği gibi, işlevler yeniden tanımlanamaz veya tanımsız kılınamaz.

Bilginize: İşlev isimleri büyük-küçük harf duyarsızdır, ancak işlev isimlerini tanımlandıkları halleriyle kullanmak daha iyidir.

Değiştirge sayısı değişken işlevler desteklendiği gibi işlevlerde öntanımlı değiştirge kullanımı da desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için func_num_args(), func_get_arg() ve func_get_args() işlevlerine de bakınız.

PHP'de işlevlerin kendilerini çağırması da mümkündür.

Örnek 4 - Kendini çağıran işlev

<?php
function recursion($a)
{
    if (
$a 20) {
        echo 
"$a\n";
        
recursion($a 1);
    }
}
?>

Bilginize: Kendini çağıran işlev ve yöntemler bunu 100-200 kere yaparsa yığıt taşabilir ve çalışan betiğin durdurulmasına sebep olabilir. Özellikle, kendini çağırma sayısı sonsuza giderse bu bir programlama hatası sayılır.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
8
aydinantmen [at] hotmail [dot] com
1 year ago
I want to use multidimentional arrays in a callback function what accepts second parameter.

Solution:

<?php

$arr1
= array("a" => "b", "c", "d's", "e" => array("f's", "g" => array("h's", "i" => "j's")));
$arr2 = mdarr_parameter($arr1);
$arr3 = mdarr_parameter($arr2, true);

function
mdarr_parameter($needle, $job=false) {
    if (
is_array($needle)) {
        foreach(
$needle as $name => $value) {
           
$needle[$name] = mdarr_parameter($value, $job);
        }
    } else {
       
// Now you do anything you want...
       
if ($job === true) {
           
$needle = stripslashes($needle);
        } else {
           
$needle = addslashes($needle);
        }
    }
    return
$needle;
}

print_r($arr2);
print_r($arr3);

/**
Outputs:

Array
(
    [a] => b
    [0] => c
    [1] => d\'s
    [e] => Array
        (
            [0] => f\'s
            [g] => Array
                (
                    [0] => h\'s
                    [i] => j\'s
                )

        )

)
Array
(
    [a] => b
    [0] => c
    [1] => d's
    [e] => Array
        (
            [0] => f's
            [g] => Array
                (
                    [0] => h's
                    [i] => j's
                )

        )

)
**/

?>
up
7
N Atanackovic
6 months ago
You can also call function from itself.  For example, I want to reach the deepest value in multidimensional array and I call function from inside the very same function. In this example function behave as some meta-loop.
   
<?php

$arr1
=array('a'=>array('e'=>array('f'=>array('g'=>'h', 'n' )),'b','c'));
$arr2=array('a'=>array('e'=>array('f'=>array('g'=>array('l'=>array('m'=>'w','q')), 'n' )),'b','c'));

function
Deep($array){
    foreach(
$array as $key){
        if(
is_array($key)){
             return
Deep($key);//calling the function inside the function
}else {
echo
$key;
        }
    }
}

echo
Deep($arr1); //outputs: hn
echo Deep($arr2); //outputs: wq

?>
up
4
php at xenhideout dot nl
1 year ago
Please be advised that the code block defining the function, within the function_exists() call, has to be executed for the function to get defined, whereas this is not the case for regular, unenclosed functions.

Meaning, if you write code like this:

<?php

do_function
();

if (!
function_exists('my_undefined')) {
    function
my_undefined() {
    }
}

function
do_function() {
   
my_undefined();
}
?>

..Then my_undefined will not be defined before the code in do_function calls it. Some people put their function sections below the regular executing code of the script. Making any of it 'pluggable' can then cause problems.
To Top