CakeFest 2017 NYC, the Official CakePHP Conference

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

COUNTER_FLAG_PERSIST (integer)
A counter with this flag will be created as a persistent resource.
COUNTER_FLAG_SAVE (integer)
A counter with this flag will be saved between invocations of PHP.
COUNTER_FLAG_NO_OVERWRITE (integer)
This flag causes counter_create() to avoid overwriting an existing named counter with a new one.
COUNTER_META_NAME (string)
Pass this constant to get the name of a counter resource or object.
COUNTER_META_IS_PERISTENT (string)
Pass this constant to determine whether a counter resource or object is persistent (has the COUNTER_FLAG_PERSIST flag).
COUNTER_RESET_NEVER (integer)
The counter will never be reset.
COUNTER_RESET_PER_LOAD (integer)
The counter will be reset on each invocation of PHP.
COUNTER_RESET_PER_REQUEST (integer)
The counter will be reset on each request.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top