ReflectionMethod::isProtected

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionMethod::isProtectedYöntem protected olarak mı bildirilmiş diye bakar

Açıklama

public bool ReflectionMethod::isProtected ( void )

Yöntem protected olarak bildirilmişse TRUE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem protected olarak bildirilmişse TRUE yoksa FALSE.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top