SWFSprite::labelFrame

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::labelFrameLabels frame

Açıklama

void SWFSprite::labelFrame ( string $label )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top