PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Lista pseudonimelor funcțiilor

Există câteva funcții în PHP, pe care puteți să le apelați cu mai multe nume. În unele cazuri nu este vre-un nume preferat dintre aceste câteva, is_int() și is_integer() sunt la fel de potrivite, de exemplu. Însă sunt și funcții care și-au schimbat numele din cauza curățirii interfețelor API, sau din alte motive și numele vechi sunt păstrate doar pentru a menține compatibilitatea inversă. De obicei nu este o idee bună de a utiliza astfel de pseudonime, deoarece ele pot fi scoase din uz sau redenumite, ceea ce va duce la un script neportabil. Această listă e oferită celor ce doresc să-și modernizeze scripturile vechi folosind sintaxa nouă.

Pseudonimele
Pseudonimul Funcția de baza Extensia utilizată
_ gettext() Gettext
chop rtrim() Sintaxa de bază
close closedir() Sintaxa de bază
com_get com_propget() COM
com_propset com_propput() COM
com_set com_propput() COM
die exit() Funcții diverse
diskfreespace disk_free_space() Sistemul de fișiere
doubleval floatval() Sintaxa de bază
fbsql fbsql_db_query() FrontBase
fputs fwrite() Sintaxa de bază
gzputs gzwrite() Zlib
i18n_convert mb_convert_encoding() String-uri de mai mulți baiți
i18n_discover_encoding mb_detect_encoding() String-uri de mai mulți baiți
i18n_http_input mb_http_input() String-uri de mai mulți baiți
i18n_http_output mb_http_output() String-uri de mai mulți baiți
i18n_internal_encoding mb_internal_encoding() String-uri de mai mulți baiți
i18n_ja_jp_hantozen mb_convert_kana() String-uri de mai mulți baiți
i18n_mime_header_decode mb_decode_mimeheader() String-uri de mai mulți baiți
i18n_mime_header_encode mb_encode_mimeheader() String-uri de mai mulți baiți
imap_create imap_createmailbox() IMAP
imap_fetchtext imap_body() IMAP
imap_getmailboxes imap_list_full() IMAP
imap_getsubscribed imap_lsub_full() IMAP
imap_header imap_headerinfo() IMAP
imap_listmailbox imap_list() IMAP
imap_listsubscribed imap_lsub() IMAP
imap_rename imap_renamemailbox() IMAP
imap_scan imap_listscan() IMAP
imap_scanmailbox imap_listscan() IMAP
ini_alter ini_set() Sintaxa de bază
is_double is_float() Sintaxa de bază
is_integer is_int() Sintaxa de bază
is_long is_int() Sintaxa de bază
is_real is_float() Sintaxa de bază
is_writeable is_writable() Sintaxa de bază
join implode() Sintaxa de bază
key_exists array_key_exists() Sintaxa de bază
ldap_close ldap_unbind() LDAP
magic_quotes_runtime set_magic_quotes_runtime() Sintaxa de bază
mbstrcut mb_strcut() String-uri de mai mulți baiți
mbstrlen mb_strlen() String-uri de mai mulți baiți
mbstrpos mb_strpos() String-uri de mai mulți baiți
mbstrrpos mb_strrpos() String-uri de mai mulți baiți
mbsubstr mb_substr() String-uri de mai mulți baiți
mysql mysql_db_query() MySQL
mysql_createdb mysql_create_db() MySQL
mysql_db_name mysql_result() MySQL
mysql_dbname mysql_result() MySQL
mysql_dropdb mysql_drop_db() MySQL
mysql_fieldflags mysql_field_flags() MySQL
mysql_fieldlen mysql_field_len() MySQL
mysql_fieldname mysql_field_name() MySQL
mysql_fieldtable mysql_field_table() MySQL
mysql_fieldtype mysql_field_type() MySQL
mysql_freeresult mysql_free_result() MySQL
mysql_listdbs mysql_list_dbs() MySQL
mysql_listfields mysql_list_fields() MySQL
mysql_listtables mysql_list_tables() MySQL
mysql_numfields mysql_num_fields() MySQL
mysql_numrows mysql_num_rows() MySQL
mysql_selectdb mysql_select_db() MySQL
mysql_tablename mysql_result() MySQL
ociassignelem OCI-Collection::assignElem OCI8
ocibindbyname oci_bind_by_name() OCI8
ocicancel oci_cancel() OCI8
ocicloselob OCI-Lob::close OCI8
ocicollappend OCI-Collection::append OCI8
ocicollassign OCI-Collection::assign OCI8
ocicollmax OCI-Collection::max OCI8
ocicollsize OCI-Collection::size OCI8
ocicolltrim OCI-Collection::trim OCI8
ocicolumnisnull oci_field_is_null() OCI8
ocicolumnname oci_field_name() OCI8
ocicolumnprecision oci_field_precision() OCI8
ocicolumnscale oci_field_scale() OCI8
ocicolumnsize oci_field_size() OCI8
ocicolumntype oci_field_type() OCI8
ocicolumntyperaw oci_field_type_raw() OCI8
ocicommit oci_commit() OCI8
ocidefinebyname oci_define_by_name() OCI8
ocierror oci_error() OCI8
ociexecute oci_execute() OCI8
ocifetch oci_fetch() OCI8
ocifetchinto oci_fetch_array(), oci_fetch_row(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object() OCI8
ocifetchstatement oci_fetch_all() OCI8
ocifreecollection OCI-Collection::free OCI8
ocifreecursor oci_free_statement() OCI8
ocifreedesc oci_free_descriptor() OCI8
ocifreestatement oci_free_statement() OCI8
ocigetelem OCI-Collection::getElem OCI8
ociinternaldebug oci_internal_debug() OCI8
ociloadlob OCI-Lob::load OCI8
ocilogon oci_connect() OCI8
ocinewcollection oci_new_collection() OCI8
ocinewcursor oci_new_cursor() OCI8
ocinewdescriptor oci_new_descriptor() OCI8
ocinlogon oci_new_connect() OCI8
ocinumcols oci_num_fields() OCI8
ociparse oci_parse() OCI8
ocipasswordchange oci_password_change() OCI8
ociplogon oci_pconnect() OCI8
ociresult oci_result() OCI8
ocirollback oci_rollback() OCI8
ocisavelob OCI-Lob::save OCI8
ocisavelobfile OCI-Lob::import OCI8
ociserverversion oci_server_version() OCI8
ocisetprefetch oci_set_prefetch() OCI8
ocistatementtype oci_statement_type() OCI8
ociwritelobtofile OCI-Lob::export OCI8
ociwritetemporarylob OCI-Lob::writeTemporary OCI8
odbc_do odbc_exec() ODBC
odbc_field_precision odbc_field_len() ODBC
pg_clientencoding pg_client_encoding() PostgreSQL
pg_setclientencoding pg_set_client_encoding() PostgreSQL
pos current() Sintaxa de bază
recode recode_string() Recode
show_source highlight_file() Sintaxa de bază
sizeof count() Sintaxa de bază
snmpwalkoid snmprealwalk() SNMP
strchr strstr() Sintaxa de bază
xptr_new_context xpath_new_context()  

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top