PHP 7.4.25 Released!

ArrayObject::serialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ArrayObject::serializeSerialize an ArrayObject

Descrierea

public ArrayObject::serialize ( ) : string

Serializes an ArrayObject.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The serialized representation of the ArrayObject.

Exemple

Example #1 ArrayObject::serialize() example

<?php
$o 
= new ArrayObject();

$s1 serialize($o);
$s2 $o->serialize();

var_dump($s1);
var_dump($s2);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

string(45) "C:11:"ArrayObject":21:{x:i:0;a:0:{};m:a:0:{}}"
string(21) "x:i:0;a:0:{};m:a:0:{}"

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top