PHP 8.0.12 Released!

ArrayObject::unserialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ArrayObject::unserializeUnserialize an ArrayObject

Descrierea

public ArrayObject::unserialize ( string $serialized ) : void

Unserializes a serialized ArrayObject.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

serialized

The serialized ArrayObject.

Valorile întoarse

The unserialized ArrayObject.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top