PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Interfața JsonSerializable

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

Introducere

Obiectele care implementează JsonSerializable pot personaliza reprezentarea JSON în urma apelării funcției json_encode().

Descrierea succintă a interfeței

JsonSerializable {
/* Metode */
abstract public jsonSerialize ( ) : mixed
}

Cuprins

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top