PHP 7.4.12 Released!

CURLFile::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

CURLFile::__wakeupUnserialization handler

Descrierea

public CURLFile::__wakeup ( void ) : void

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

CURLFile is not serializable.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top