DateTime::format

DateTimeImmutable::format

DateTimeInterface::format

date_format

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7)

DateTime::format -- DateTimeImmutable::format -- DateTimeInterface::format -- date_formatReturns date formatted according to given format

Descrierea

Stil obiect-orientat

public DateTime::format ( string $format ) : string
public DateTimeImmutable::format ( string $format ) : string
public DateTimeInterface::format ( string $format ) : string

Stil procedural

date_format ( DateTimeInterface $object , string $format ) : string

Returns date formatted according to given format.

Parametri

object

Doar pentru stilul procedural: Un obiect DateTime întors de funcția date_create()

format

Format accepted by date().

Valorile întoarse

Returns the formatted date string on success sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 DateTime::format() example

Stil obiect-orientat

<?php
$date 
= new DateTime('2000-01-01');
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s');
?>

Stil procedural

<?php
$date 
date_create('2000-01-01');
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:s');
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

2000-01-01 00:00:00

Note

This method does not use locales. All output is in English.

A se vedea și

  • date() - Formatează o oră/dată
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top