DateTimeImmutable::modify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

DateTimeImmutable::modifyCreates a new object with modified timestamp

Descrierea

public DateTimeImmutable::modify ( string $modifier ) : DateTimeImmutable

Creates a new DateTimeImmutable object with modified timestamp. The original object is not modified.

Parametri

object

Doar stilul procedural: Un obiect DateTime întors de date_create(). Funcția modifică acest obiect.

modifier

Un șir dată/oră. Formatele valide sunt explicate în Formatele datelor și orelor.

Valorile întoarse

Returns the newly created object sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
dmytro dot sokil at gmail dot com
2 years ago
To modify milliseconds and microseconds use next formats:

<?php
$a
= new \DateTimeImmutable('2018-01-01 00:00:00.000');
$b = $a->modify('9 msec');
var_dump($b->format('Y-m-d H:i:s.u'));
?>

Returns string(26) "2018-01-01 00:00:00.009000"

<?php
$a
= new \DateTimeImmutable('2018-01-01 00:00:00.000');
$b = $a->modify('9 usec');
var_dump($b->format('Y-m-d H:i:s.u'));
?>

Returns "2018-01-01 00:00:00.000009"
To Top