PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Instalarea

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL și nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 4.3.0

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/dbplus.

In order to build this extension yourself you need the db++ client libraries and header files to be installed on your system (these are included in the db++ installation archives by default). You have to run configure with option --with-dbplus to build this extension.

configure looks for the client libraries and header files under the default paths /usr/dbplus, /usr/local/dbplus and /opt/dblus. If you have installed db++ in a different place you have add the installation path to the configure option like this: --with-dbplus=/your/installation/path.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top