PHP 7.4.22 Released!

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

F_DUPFD (int)

F_GETFD (int)

F_GETFL (int)

F_GETLK (int)

F_GETOWN (int)

F_RDLCK (int)

F_SETFL (int)

F_SETLK (int)

F_SETLKW (int)

F_SETOWN (int)

F_UNLCK (int)

F_WRLCK (int)

O_APPEND (int)

O_ASYNC (int)

O_CREAT (int)

O_EXCL (int)

O_NDELAY (int)

O_NOCTTY (int)

O_NONBLOCK (int)

O_RDONLY (int)

O_RDWR (int)

O_SYNC (int)

O_TRUNC (int)

O_WRONLY (int)

S_IRGRP (int)

S_IROTH (int)

S_IRUSR (int)

S_IRWXG (int)

S_IRWXO (int)

S_IRWXU (int)

S_IWGRP (int)

S_IWOTH (int)

S_IWUSR (int)

S_IXGRP (int)

S_IXOTH (int)

S_IXUSR (int)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top