International PHP Conference Berlin 2021

DOMDocument::createDocumentFragment

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createDocumentFragmentCreate new document fragment

Descrierea

public DOMDocument::createDocumentFragment ( ) : DOMDocumentFragment

This function creates a new instance of class DOMDocumentFragment. Acest nod nu va apărea în document dacă nu este inserat cu DOMNode::appendChild() de exemplu.

Valorile întoarse

The new DOMDocumentFragment or false if an error occurred.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top