DOMDocument::loadHTMLFile

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::loadHTMLFile Load HTML from a file

Descrierea

public DOMDocument::loadHTMLFile ( string $filename [, int $options = 0 ] ) : bool

The function parses the HTML document in the file named filename. Unlike loading XML, HTML does not have to be well-formed to load.

Parametri

filename

The path to the HTML file.

options

Since PHP 5.4.0 and Libxml 2.6.0, you may also use the options parameter to specify additional Libxml parameters.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului. If called statically, returns a DOMDocument sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

If an empty string is passed as the filename or an empty file is named, a warning will be generated. This warning is not generated by libxml and cannot be handled using libxml's error handling functions.

Această metodă poate fi apelată în mod static, dar va emite o eroare E_STRICT.

Cu toate că codul HTML deteriorat ar trebui să se încarce cu succes, această funcție poate să genereze erori de tip E_WARNING atunci când întâlnește un marcaj greșit. Funcțiile de gestiune a erorilor libxml pot fi utilizate pentru a prelucra aceste erori.

Exemple

Example #1 Creating a Document

<?php
$doc 
= new DOMDocument();
$doc->loadHTMLFile("filename.html");
echo 
$doc->saveHTML();
?>

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.4.0 Added options parameter.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top