DOMDocument::relaxNGValidateSource

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::relaxNGValidateSource Performs relaxNG validation on the document

Descrierea

public DOMDocument::relaxNGValidateSource ( string $source ) : bool

Performs » relaxNG validation on the document based on the given RNG source.

Parametri

source

A string containing the RNG schema.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top