PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

DOMElement::hasAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::hasAttributeChecks to see if attribute exists

Descrierea

public DOMElement::hasAttribute ( string $name ) : bool

Indicates whether attribute named name exists as a member of the element.

Parametri

name

The attribute name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top