PHP 8.1.0 RC 5 available for testing

DOMImplementation::hasFeature

(PHP 5, PHP 7)

DOMImplementation::hasFeature Test if the DOM implementation implements a specific feature

Descrierea

public DOMImplementation::hasFeature ( string $feature , string $version ) : bool

Test if the DOM implementation implements a specific feature.

You can find a list of all features in the » Conformance section of the DOM specification.

Parametri

feature

The feature to test.

version

The version number of the feature to test. In level 2, this can be either 2.0 or 1.0.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Această metodă poate fi apelată în mod static, dar va emite o eroare E_STRICT.

Exemple

Example #1 Testing your DOM Implementation

<?php

$features 
= array(
  
'Core'           => 'Core module',
  
'XML'            => 'XML module',
  
'HTML'           => 'HTML module',
  
'Views'          => 'Views module',
  
'Stylesheets'    => 'Style Sheets module',
  
'CSS'            => 'CSS module',
  
'CSS2'           => 'CSS2 module',
  
'Events'         => 'Events module',
  
'UIEvents'       => 'User interface Events module',
  
'MouseEvents'    => 'Mouse Events module',
  
'MutationEvents' => 'Mutation Events module',
  
'HTMLEvents'     => 'HTML Events module',
  
'Range'          => 'Range module',
  
'Traversal'      => 'Traversal module'
);
               
foreach (
$features as $key => $name) {
  if (
DOMImplementation::hasFeature($key'2.0')) {
    echo 
"Has feature $name\n";
  } else {
    echo 
"Missing feature $name\n";
  }
}

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top