PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

DOMNode::hasAttributes

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::hasAttributes Checks if node has attributes

Descrierea

public DOMNode::hasAttributes ( ) : bool

This method checks if the node has attributes. The tested node has to be an XML_ELEMENT_NODE.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top