DOMNode::hasChildNodes

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::hasChildNodes Checks if node has children

Descrierea

public DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool

This function checks if the node has children.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top