PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

DOMNode::isSupported

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::isSupported Checks if feature is supported for specified version

Descrierea

public DOMNode::isSupported ( string $feature , string $version ) : bool

Checks if the asked feature is supported for the specified version.

Parametri

feature

The feature to test. See the example of DOMImplementation::hasFeature() for a list of features.

version

The version number of the feature to test.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top