Ds\Deque::set

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Deque::setUpdates a value at a given index

Descrierea

public Ds\Deque::set ( int $index , mixed $value ) : void

Updates a value at a given index.

Parametri

index

The index of the value to update.

value

The new value.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

OutOfRangeException if the index is not valid.

Exemple

Example #1 Ds\Deque::set() example

<?php
$deque 
= new \Ds\Deque(["a""b""c"]);

$deque->set(1"_");
print_r($deque);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Ds\Deque Object
(
  [0] => a
  [1] => _
  [2] => c
)

Example #2 Ds\Deque::set() example using array syntax

<?php
$deque 
= new \Ds\Deque(["a""b""c"]);

$deque[1] = "_";
print_r($deque);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Ds\Deque Object
(
  [0] => a
  [1] => _
  [2] => c
)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top