International PHP Conference Munich 2021

Ds\Vector::push

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::pushAdds values to the end of the vector

Descrierea

public Ds\Vector::push ( mixed ...$values ) : void

Adds values to the end of the vector.

Parametri

values

The values to add.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 Ds\Vector::push() example

<?php
$vector 
= new \Ds\Vector();

$vector->push("a");
$vector->push("b");
$vector->push("c""d");
$vector->push(...["e""f"]);

print_r($vector);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Ds\Vector Object
(
  [0] => a
  [1] => b
  [2] => c
  [3] => d
  [4] => e
  [5] => f
)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top