PHP 7.4.24 Released!

Error::getCode

(PHP 7, PHP 8)

Error::getCodeGets the error code

Descrierea

final public Error::getCode ( ) : mixed

Returns the error code.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the error code as int

Exemple

Example #1 Error::getCode() example

<?php
try {
    throw new 
Error("Some error message"30);
} catch(
Error $e) {
    echo 
"The Error code is: " $e->getCode();
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

The Error code is: 30

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top