Ev::sleep

(PECL ev >= 0.2.0)

Ev::sleepBlock the process for the given number of seconds

Descrierea

final public static Ev::sleep ( float $seconds ) : void

Block the process for the given number of seconds.

Parametri

seconds

Fractional number of seconds

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top