PHP 8.0.3 Released!

EvChild::set

(PECL ev >= 0.2.0)

EvChild::setConfigures the watcher

Descrierea

public EvChild::set ( int $pid , bool $trace ) : void

Parametri

pid

The same as for EvChild::__construct()

trace

The same as for EvChild::__construct()

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top