EventBuffer::search

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBuffer::searchScans the buffer for an occurrence of a string

Descrierea

public EventBuffer::search ( string $what , int $start = -1 , int $end = -1 ) : mixed

Scans the buffer for an occurrence of the string what . It returns numeric position of the string, or false if the string was not found.

If the start argument is provided, it points to the position at which the search should begin; otherwise, the search is performed from the start of the string. If end argument provided, the search is performed between start and end buffer positions.

Parametri

what

String to search.

start

Start search position.

end

End search position.

Valorile întoarse

Returns numeric position of the first occurance of the string in the buffer, or false if string is not found.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean false, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în false. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 EventBuffer::search() example

<?php
// Count total occurances of 'str' in 'buf'
function count_instances($buf$str) {
    
$total 0;
    
$p     0;
    
$i     0;

    while (
1) {
        
$p $buf->search($str$p);
        if (
$p === FALSE) {
            break;
        }
        ++
$total;
        ++
$p;
    }

    return 
$total;
}

$buf = new EventBuffer();
$buf->add("Some string within a string inside another string");
var_dump(count_instances($buf"str"));
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

int(3)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top