PHP 7.4.12 Released!

EventBuffer::searchEol

(PECL event >= 1.5.0)

EventBuffer::searchEolScans the buffer for an occurrence of an end of line

Descrierea

public EventBuffer::searchEol ([ int $start = -1 [, int $eol_style = EventBuffer::EOL_ANY ]] ) : mixed

Scans the buffer for an occurrence of an end of line specified by eol_style parameter . It returns numeric position of the string, or FALSE if the string was not found.

If the start argument is provided, it represents the position at which the search should begin; otherwise, the search is performed from the start of the string. If end argument provided, the search is performed between start and end buffer positions.

Parametri

start

Start search position.

eol_style

One of EventBuffer:EOL_* constants .

Valorile întoarse

Returns numeric position of the first occurance of end-of-line symbol in the buffer, or FALSE if not found.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top