EventBuffer::unlock

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBuffer::unlockReleases lock acquired by EventBuffer::lock

Descrierea

public EventBuffer::unlock ( void ) : bool

Releases lock acquired by EventBuffer::lock() .

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success. Otherwise FALSE.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top