EventBufferEvent::close

(PECL event >= 1.10.0)

EventBufferEvent::closeCloses file descriptor associated with the current buffer event

Descrierea

public EventBufferEvent::close ( ) : void

Closes file descriptor associated with the current buffer event.

This method may be used in cases when the EventBufferEvent::OPT_CLOSE_ON_FREE option is not appropriate.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top