Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

EventDnsBase::clearSearch

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventDnsBase::clearSearchRemoves all current search suffixes

Descrierea

public EventDnsBase::clearSearch ( ) : void

Removes all current search suffixes from the DNS base; the EventDnsBase::addSearch() function adds a suffix.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top