PHPKonf 2020 Online

EventHttp::setMaxBodySize

(PECL event >= 1.4.0-beta)

EventHttp::setMaxBodySizeSets maximum request body size

Descrierea

public EventHttp::setMaxBodySize ( int $value ) : void

Sets maximum request body size.

Parametri

value

The body size in bytes.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top