EventHttpConnection::getPeer

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventHttpConnection::getPeerGets the remote address and port associated with the connection

Descrierea

public EventHttpConnection::getPeer ( string &$address , int &$port ) : void

Gets the remote address and port associated with the connection

Parametri

address

Address of the peer.

port

Port of the peer.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top