PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

EventHttpConnection::setMaxBodySize

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventHttpConnection::setMaxBodySizeSets maximum body size for the connection

Descrierea

public EventHttpConnection::setMaxBodySize ( string $max_size ) : void

Sets maximum body size for the connection.

Parametri

max_size

The maximum body size in bytes.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top