PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

EventHttpConnection::setMaxHeadersSize

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventHttpConnection::setMaxHeadersSizeSets maximum header size

Descrierea

public EventHttpConnection::setMaxHeadersSize ( string $max_size ) : void

Sets maximum header size for the connection.

Parametri

max_size

The maximum header size in bytes.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top