EventUtil::sslRandPoll

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventUtil::sslRandPollGenerates entropy by means of OpenSSL's RAND_poll()

Descrierea

public static EventUtil::sslRandPoll ( ) : void

Generates entropy by means of OpenSSL's RAND_poll() (see the system manual).

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top