FilterIterator::current

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

FilterIterator::currentGet the current element value

Descrierea

public FilterIterator::current ( ) : mixed
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Get the current element value.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The current element value.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top