PHP 7.4.24 Released!

Filtrele string-urilor

Fiecare dintre aceste filtre efectuează exact ceea ce indică denumirea lor și corespund cu comportamentul unei funcții de manipulare a stringurilor incorporate în PHP. Pentru mai multe informații despre un anumit filtru, referiți-vă la pagina din manual pentru funcția corespunzătoare.

string.rot13

Folosirea acestui filtru este echivalentă cu procesarea tuturor datelor din flux prin funcția str_rot13().

Example #1 string.rot13

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.rot13');
fwrite($fp"This is a test.\n");
/* Afișează:  Guvf vf n grfg.   */
?>

string.toupper

Folosirea acestui filtru este echivalentă cu procesarea tuturor datelor din flux prin funcția strtoupper().

Example #2 string.toupper

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.toupper');
fwrite($fp"This is a test.\n");
/* Afișează:  THIS IS A TEST.   */
?>

string.tolower

Folosirea acestui filtru este echivalentă cu procesarea tuturor datelor din flux prin funcția strtolower().

Example #3 string.tolower

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.tolower');
fwrite($fp"This is a test.\n");
/* Afișează:  this is a test.   */
?>

string.strip_tags

Folosirea acestui filtru este echivalentă cu procesarea tuturor datelor din flux prin funcția strip_tags(). El acceptă parametrii în unul din aceste două moduri: un string conținând o listă de tag-uri, similar celui de-al doilea parametru al funcției strip_tags(), sau ca un tablou cu denumirile tag-urilor.

Avertizare

Această facilitate este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.3.0. Utilizarea acestei facilități este foarte nerecomandată.

Example #4 string.strip_tags

<?php
$fp 
fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.strip_tags'STREAM_FILTER_WRITE"<b><i><u>");
fwrite($fp"<b>bolded text</b> enlarged to a <h1>level 1 heading</h1>\n");
fclose($fp);
/* Afișează:  <b>bolded text</b> enlarged to a level 1 heading   */

$fp fopen('php://output''w');
stream_filter_append($fp'string.strip_tags'STREAM_FILTER_WRITE, array('b','i','u'));
fwrite($fp"<b>bolded text</b> enlarged to a <h1>level 1 heading</h1>\n");
fclose($fp);
/* Afișează:  <b>bolded text</b> enlarged to a level 1 heading   */
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top