PHP 7.4.24 Released!

array_change_key_case

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

array_change_key_caseModifică caracterele (minuscule/majuscule) tuturor cheilor unui tablou

Descrierea

array_change_key_case ( array $array , int $case = CASE_LOWER ) : array

Întoarce un tablou cu toate cheile din array transferate în caractere minuscule sau majuscule. Indicii-numere rămân precum sunt.

Parametri

array

Tabloul asupra căruia se lucrează

case

Poate lua valoarea CASE_UPPER sau CASE_LOWER (implicit)

Valorile întoarse

Întoarce un tablou cu cheile transferate în caractere minuscule sau majuscule, sau false dacă array nu este un tablou.

Erori/Excepții

Aruncă E_WARNING dacă array nu este un tablou.

Exemple

Example #1 Exemplu array_change_key_case()

<?php
$input_array 
= array("FirSt" => 1"SecOnd" => 4);
print_r(array_change_key_case($input_arrayCASE_UPPER));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Array
(
    [FIRST] => 1
    [SECOND] => 4
)

Note

Notă:

Dacă un tablou are indici care vor deveni la fel odată ce se va rula această funcție (de ex. "keY" și "kEY"), valoarea cea mai de pe urmă din tablou se va suprapune peste ceilalți indici.

add a note add a note

User Contributed Notes 18 notes

up
24
qeremy [atta] gmail [dotta] com
9 years ago
Unicode example;

<?php
function array_change_key_case_unicode($arr, $c = CASE_LOWER) {
   
$c = ($c == CASE_LOWER) ? MB_CASE_LOWER : MB_CASE_UPPER;
    foreach (
$arr as $k => $v) {
       
$ret[mb_convert_case($k, $c, "UTF-8")] = $v;
    }
    return
$ret;
}

$arr = array("FirSt" => 1, "yağ" => "Oil", "şekER" => "sugar");
print_r(array_change_key_case($arr, CASE_UPPER));
print_r(array_change_key_case_unicode($arr, CASE_UPPER));
?>

Array
(
    [FIRST] => 1
    [YAğ] => Oil
    [şEKER] => sugar
)
Array
(
    [FIRST] => 1
    [YAĞ] => Oil
    [ŞEKER] => sugar
)
up
13
xsaero00
7 years ago
Here is the most compact way to lower case keys in a multidimensional array

function array_change_key_case_recursive($arr)
{
    return array_map(function($item){
        if(is_array($item))
            $item = array_change_key_case_recursive($item);
        return $item;
    },array_change_key_case($arr));
}
up
2
zhangxuejiang
1 year ago
I improve the array_change_key_case_recursive function ,let it can lowercase or uppercase keys

function array_change_key_case_recursive($arr, $case = CASE_LOWER)
{
    return array_map(function($item) use($case) {
        if(is_array($item))
            $item = array_change_key_case_recursive($item, $case);
        return $item;
    },array_change_key_case($arr, $case));
}
up
5
shaman_master at list dot ru
2 years ago
<?php
/**
* Convert keys in an array.
*
* @param array $array Source data
* @param callable $callback Function name (strtolower, strtoupper, ucfirst, lcfirst, ucwords)
* @return array
*/
function array_convert_key_case(array $array, callable $callback = 'strtolower')
{
    return
array_combine(
       
array_map($callback, array_keys($array)),
       
array_values($array)
    );
}
?>
up
0
msegit post pl
8 months ago
Improved multidimensional unicode func (after qeremy):
<?php
function array_change_key_case_unicode_recurs($arr, $c = CASE_LOWER) {
    foreach (
$arr as $k => $v) {
       
$ret[mb_convert_case($k, (($c === CASE_LOWER) ? MB_CASE_LOWER : MB_CASE_UPPER), "UTF-8")] = (is_array($v) ? array_change_key_case_unicode_recurs($v, $c) : $v );
    }
    return
$ret;
}

$arr = array("FirSt" => 1, "ZażóŁć gęŚlą jaŹń" => array("yağ" => "Oil", "şekER" => "sugar") );
print_r(array_change_key_case($arr, CASE_UPPER));
print_r(array_change_key_case_unicode_recurs($arr, CASE_UPPER));
?>

Array
(
    [FIRST] => 1
    [ZAżóŁć GęŚLą JAŹń] => Array
        (
            [yağ] => Oil
            [şekER] => sugar
        )
)
Array
(
    [FIRST] => 1
    [ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ] => Array
        (
            [YAĞ] => Oil
            [ŞEKER] => sugar
        )
)
up
0
andreas dot schuhmacher87 at googlemail dot com
13 years ago
multibyte and multi-dimensional-array support, have fun!

<?php
    define
('ARRAY_KEY_FC_LOWERCASE', 25); //FOO => fOO
   
define('ARRAY_KEY_FC_UPPERCASE', 20); //foo => Foo
   
define('ARRAY_KEY_UPPERCASE', 15); //foo => FOO
   
define('ARRAY_KEY_LOWERCASE', 10); //FOO => foo
   
define('ARRAY_KEY_USE_MULTIBYTE', true); //use mutlibyte functions
   
    /**
    * change the case of array-keys
    *
    * use: array_change_key_case_ext(array('foo' => 1, 'bar' => 2), ARRAY_KEY_UPPERCASE);
    * result: array('FOO' => 1, 'BAR' => 2)
    *
    * @param    array
    * @param    int
    * @return     array
    */
   
function array_change_key_case_ext(array $array, $case = 10, $useMB = false, $mbEnc = 'UTF-8') {
       
$newArray = array();
       
       
//for more speed define the runtime created functions in the global namespace
       
        //get function
       
if($useMB === false) {
           
$function = 'strToUpper'; //default
           
switch($case) {
               
//first-char-to-lowercase
               
case 25:
                   
//maybee lcfirst is not callable
                   
if(!function_exists('lcfirst'))
                       
$function = create_function('$input', '
                            return strToLower($input[0]) . substr($input, 1, (strLen($input) - 1));
                        '
);
                    else
$function = 'lcfirst';
                    break;
               
               
//first-char-to-uppercase               
               
case 20:
                   
$function = 'ucfirst';
                    break;
               
               
//lowercase
               
case 10:
                   
$function = 'strToLower';
            }
        } else {
           
//create functions for multibyte support
           
switch($case) {
               
//first-char-to-lowercase
               
case 25:
                   
$function = create_function('$input', '
                        return mb_strToLower(mb_substr($input, 0, 1, \''
. $mbEnc . '\')) .
                            mb_substr($input, 1, (mb_strlen($input, \''
. $mbEnc . '\') - 1), \'' . $mbEnc . '\');
                    '
);
                   
                    break;
               
               
//first-char-to-uppercase
               
case 20:
                   
$function = create_function('$input', '
                        return mb_strToUpper(mb_substr($input, 0, 1, \''
. $mbEnc . '\')) .
                            mb_substr($input, 1, (mb_strlen($input, \''
. $mbEnc . '\') - 1), \'' . $mbEnc . '\');
                    '
);
                   
                    break;
               
               
//uppercase
               
case 15:
                   
$function = create_function('$input', '
                        return mb_strToUpper($input, \''
. $mbEnc . '\');
                    '
);
                    break;
               
               
//lowercase
               
default: //case 10:
                   
$function = create_function('$input', '
                        return mb_strToLower($input, \''
. $mbEnc . '\');
                    '
);
            }
        }
       
       
//loop array
       
foreach($array as $key => $value) {
            if(
is_array($value)) //$value is an array, handle keys too
               
$newArray[$function($key)] = array_change_key_case_ex($value, $case, $useMB);
            elseif(
is_string($key))
               
$newArray[$function($key)] = $value;
            else
$newArray[$key] = $value; //$key is not a string
       
} //end loop
       
       
return $newArray;
    }
?>
up
-3
JOE
9 years ago
Script to change case of sub-arrays keys to lower . It works well for me. hope it helps.

<?php
$array
=array("First"=>"val1","SecoNd"=>"val2",
"third"=>array("third-INner1"=>"val3.1"),
"fourth"=>array("FouthINNer1"=>"val4.1","FourthINNER2"=>"val4.2"));
print_r($array);
$key=array_keys($array);
foreach(
$key as $ki)
{
   
$klower=strtolower($ki);
   
$val=$array[$ki];
    if(
is_array($val))
    {
        foreach(
$val as $kinner=>$vinner)
        {
           
           
$tl=strtolower($kinner);
            unset(
$val[$kinner]);
           
$val[$tl]=$vinner;
        }
    }
    unset(
$array[$ki]);
   
$array[$klower]=$val;
}
echo
"<br> After Changing Key to-LowerCase : <br>";
print_r($array);

?>
up
-3
anon at ymous dot com
12 years ago
Below is a recursive version of this function.

<?php
   
/**
     * A recursive array_change_key_case function.
     * @param array $input
     * @param integer $case
     */
   
function array_change_key_case_recursive($input, $case = null){
        if(!
is_array($input)){
           
trigger_error("Invalid input array '{$array}'",E_USER_NOTICE); exit;
        }
       
// CASE_UPPER|CASE_LOWER
       
if(null === $case){
           
$case = CASE_LOWER;
        }
        if(!
in_array($case, array(CASE_UPPER, CASE_LOWER))){
           
trigger_error("Case parameter '{$case}' is invalid.", E_USER_NOTICE); exit;
        }
       
$input = array_change_key_case($input, $case);
        foreach(
$input as $key=>$array){
            if(
is_array($array)){
               
$input[$key] = array_change_key_case_recursive($array, $case);
            }
        }
        return
$input;
    }
?>
up
-6
Lus Henrique Pessoa
11 years ago
<?php

// improving the previous script
function ack_r3(&$array, $case=CASE_LOWER, $flag_rec=false)
    {
     
$array = array_change_key_case($array, $case);
      if (
$flag_rec ) {
        foreach (
$array as $key => $value) {
            if (
is_array($value) ) {
               
ack_r3($array[$key], $case, true);
            }
        }
      }
    }

// same of array_change_key_case
$arr = array('ID' => 1, 'NAME'=> 'Luis', 'Contact' => array('PHONE' => '3010-7148', 'E-MAIL' => 'luis@net.com') );
   
ack_r3($arr, CASE_LOWER,false);
   
var_dump($arr);
   
   
$arr = array('ID' => 1, 'NAME'=> 'Luis', 'Contact' => array('PHONE' => '3010-7148', 'E-MAIL' => 'luis@net.com') );
   
ack_r3($arr, CASE_LOWER,true);
   
var_dump($arr);

?>

outputs:

array(3) {
  ["id"]=>
  int(1)
  ["name"]=>
  string(4) "Luis"
  ["contact"]=>
  array(2) {
    ["PHONE"]=>
    string(9) "3010-7148"
    ["E-MAIL"]=>
    string(12) "luis@net.com"
  }
}
array(3) {
  ["id"]=>
  int(1)
  ["name"]=>
  string(4) "Luis"
  ["contact"]=>
  array(2) {
    ["phone"]=>
    string(9) "3010-7148"
    ["e-mail"]=>
    string(12) "luis@net.com"
  }
}
up
-6
john at doe dot com
13 years ago
<?php
function array_change_value_case($input, $case = CASE_LOWER)
{
   
$aRet = array();
   
    if (!
is_array($input))
    {
        return
$aRet;
    }
   
    foreach (
$input as $key => $value)
    {
        if (
is_array($value))
        {
           
$aRet[$key] = array_change_value_case($value, $case);
            continue;
        }
       
       
$aRet[$key] = ($case == CASE_UPPER ? strtoupper($value) : strtolower($value));
    }
   
    return
$aRet;
}
?>
up
-6
NetPanther
9 years ago
Use this to capitalize first letter of all array keys:

<?php

function ucfirstKeys(&$data)
{
  foreach (
$data as $key => $value)
  {
   
// Convert key
   
$newKey = ucfirst($key);

   
// Change key if needed
   
if ($newKey != $key)
    {
      unset(
$data[$key]);
     
$data[$newKey] = $value;
    }

   
// Handle nested arrays
   
if (is_array($value))
    {
     
ucfirstKeys($data[$key]);
    }
  }
}

$test = array('foo' => 'bar', 'moreFoo' => array('more' => 'foo'));
ucfirstKeys($test);
print_r($test);

?>

Result:
Array ( [MoreFoo] => Array ( [More] => foo ) [Foo] => bar )
up
-5
cm at gameswelt dot de
14 years ago
I just changed the code a little bit so you havent got a code that repeats itself.

<?php

function array_change_key_case_secure($array = array(), $case = CASE_UPPER){
   
$secure = array();
   
$functionWrap = array(CASE_UPPER => 'strtoupper',
                           
CASE_LOWER => 'strtolower');
                           
    foreach(
$array as $key => $val){
        if(isset(
$functionWrap[$key])){
           
$key = $functionWrap[$case]($key);
           
$secure[$key][] = $val;
        } else {
            die(
'Not a known Type');
        }
    }
   
    foreach(
$secure as $key => $val){
        if(
count($secure[$key]) == 1){
           
$secure[$key] = $val[0];
        }
    }
   
    return
$secure;
}

$myArray = array('A' => 'Hello',
                   
'B' => 'World',
                   
'a' => 'how are you?');

print_r($myArray);
$myArray = array_change_key_case_secure($myArray);
print_r($myArray);

/*
Array
(
    [A] => Hello
    [B] => World
    [a] => how are you?
)
Array
(
    [A] => Array
        (
            [0] => Hello
            [1] => how are you?
        )

    [B] => World
)
*/
up
-5
oulala at yandex dot com
5 years ago
Recursive LowerCase First Letter in array key

if(!function_exists("mb_lcfirstKeys")) {
    function mb_lcfirstKeys($data) {
        $res = [];
        foreach ($data as $key => $value) {
            $newKey = mb_lcfirst($key);
            $res[$newKey] = is_array($value) ? mb_lcfirstKeys($value) : $value;
        }
        return $res;
    }
}
up
-8
Luis Henrique Pessoa
11 years ago
Script to change case of sub-arrays keys:

<?php

   
function arrKey2Lower(&$arrVals) {
        foreach(
$arrVals as $key => $item ) {
           
$key2 = strtolower($key);
            if (
$key2 != $key) {
                unset(
$arrVals[$key]);
               
$arrVals[$key2]=$item;
               
$key=$key2;
            }
           
            if (
is_array($item) ) { arrKey2Lower($arrValores[$key]); }
        }
    }
   
   
$arr = array('ID' => 1, 'NAME'=> 'Luis', 'Contact' => array('PHONE' => '3010-7148', 'E-MAIL' => 'luis@net.com') );
   
arrKey2Lower($arr);
   
var_dump($arr);
   
   
?>

outputs:

array(3) {
  ["id"]=>
  int(1)
  ["name"]=>
  string(4) "Luis"
  ["contact"]=>
  array(2) {
    ["phone"]=>
    string(9) "3010-7148"
    ["e-mail"]=>
    string(12) "luis@net.com"
  }
}
up
-8
ahmadz
4 years ago
function convert_to_key_case($data, $case){

        $condition = ($case == 'lowercase')? 'lowercase' : 'uppercase';
        $test = [];
        foreach($data as  $key => $value) {
            if ($condition == 'lowercase') {
                $test[strtolower($key)] = $value;
            } else {
                $test[strtoupper($key)] = $value;
            }
        }
    return $test;
}

$input = ['test1'=>1, 'Test2' => 2, 'TeSt3' => 3];

print_r(convert_to_key_case($input, 'uppercase'));
print_r(convert_to_key_case($input, 'lowercase'));

OUTPUT

Array
(
[TEST1] => 1
[TEST2] => 2
[TEST3] => 3
)

Array (
[test1] => 1
[test2] => 2
[test3] => 3
)
up
-9
info at microweb dot lt
11 years ago
Simple function to change multidimensional array's all values to uppercase. If you would like to change to lowercase then change "mb_strtoupper" to  "mb_strtolower". It works perfect for me ;)

<?php
function change_case_recursive($arr){
    foreach (
$arr as $key=>$val){
        if (!
is_array($arr[$key])){
           
$arr[$key]=mb_strtoupper($arr[$key]);
        }else{
           
$arr[$key]=change_case_recursive($arr[$key]);
        }
    }
    return
$arr;   
}
?>
up
-13
david at ramaboo dot com
12 years ago
Same as array_change_key_case only with the values. This should really be part of PHP!

<?php
/**
* @brief Returns an array with all values lowercased or uppercased.
* @return array Returns an array with all values lowercased or uppercased.
* @param object $input The array to work on
* @param int $case [optional] Either \c CASE_UPPER or \c CASE_LOWER (default).
*/
function array_change_value_case(array $input, $case = CASE_LOWER) {
    switch (
$case) {
        case
CASE_LOWER:
            return
array_map('strtolower', $input);
            break;
        case
CASE_UPPER:
            return
array_map('strtoupper', $input);
            break;
        default:
           
trigger_error('Case is not valid, CASE_LOWER or CASE_UPPER only', E_USER_ERROR);
            return
false;
    }
}
?>
up
-19
charles
12 years ago
<?php
$input_array
= array("FirSt" => 1, "SecOnd" => 4);
print_r(array_change_key_case($input_array, CASE_UPPER));
?>
To Top