The PHP Online Conference 2021

array_intersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_intersect_uassocComputes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function

Descrierea

array_intersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func ) : array

array_intersect_uassoc() returns an array containing all the values of array1 that are present in all the arguments. Note that the keys are used in the comparison unlike in array_intersect().

Parametri

array1

Initial array for comparison of the arrays.

array2

First array to compare keys against.

...

Variable list of array arguments to compare values against.

key_compare_func

Funcția de comparare trebuie să întoarcă un întreg mai mic, egal cu sau mai mare decât zero dacă primul argument este considerat respectiv mai mic, egal cu sau mai mare decât al doilea argument. Notă: înainte de PHP 7.0.0 acest întreg trebuia să fie cuprins în domeniul de la -2147483648 până la 2147483647.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int

Valorile întoarse

Returns the values of array1 whose values exist in all of the arguments.

Exemple

Example #1 array_intersect_uassoc() example

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Array
(
    [b] => brown
)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top