PHP 7.4.22 Released!

array_uintersect_assoc

(PHP 5, PHP 7)

array_uintersect_assocComputes the intersection of arrays with additional index check, compares data by a callback function

Descrierea

array_uintersect_assoc ( array $array , array ...$arrays , callable $value_compare_func ) : array

Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data by a callback function.

Note that the keys are used in the comparison unlike in array_uintersect(). The data is compared by using a callback function.

Parametri

array

The first array.

arrays

Arrays to compare against.

value_compare_func

Funcția de comparare trebuie să întoarcă un întreg mai mic, egal cu sau mai mare decât zero dacă primul argument este considerat respectiv mai mic, egal cu sau mai mare decât al doilea argument. Notă: înainte de PHP 7.0.0 acest întreg trebuia să fie cuprins în domeniul de la -2147483648 până la 2147483647.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int

Valorile întoarse

Returns an array containing all the values of array that are present in all the arguments.

Exemple

Example #1 array_uintersect_assoc() example

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect_assoc($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Array
(
    [a] => green
)

A se vedea și

  • array_uintersect() - Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
  • array_intersect_assoc() - Computes the intersection of arrays with additional index check
  • array_intersect_uassoc() - Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function
  • array_uintersect_uassoc() - Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by separate callback functions

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top