__autoload

(PHP 5, PHP 7)

__autoloadAttempt to load undefined class

Avertizare

Această facilitate este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.2.0. Utilizarea acestei facilități este foarte nerecomandată.

Descrierea

__autoload ( string $class ) : void

You can define this function to enable classes autoloading.

Parametri

class

Name of the class to load

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top