PHPKonf 2020 Online

bzflush

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzflushForce a write of all buffered data

Descrierea

bzflush ( resource $bz ) : bool

Forces a write of all buffered bzip2 data for the file pointer bz.

Parametri

bz

The file pointer. It must be valid and must point to a file successfully opened by bzopen().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top