PHP 7.4.19 Released!

chgrp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chgrpChanges file group

Descrierea

chgrp ( string $filename , string|int $group ) : bool

Attempts to change the group of the file filename to group.

Only the superuser may change the group of a file arbitrarily; other users may change the group of a file to any group of which that user is a member.

Parametri

filename

Path to the file.

group

A group name or number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Changing a file's group

<?php
$filename 
'shared_file.txt';
$format "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format$filenamedate('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format$filenamedate('r'), filegroup($filename));
?>

Note

Notă: Această funcție nu va lucra cu fișiere la distanță, deoarece fișierul care trebuie să fie examinat trebuie să fie accesibil prin intermediul sistemului de fișiere al serverului.

Notă: On Windows, this function fails silently when applied on a regular file.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top