PHP 7.4.3 released

CommonMark\Render\XML

(cmark >= 1.0.0)

CommonMark\Render\XMLRendering

Descrierea

CommonMark\Render\XML ( CommonMark\Node $node [, int $options ] ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

node

options

A mask of:

CommonMark\Render\Normal (integer)
CommonMark\Render\SourcePos (integer)
CommonMark\Render\HardBreaks (integer)
CommonMark\Render\Safe (integer)
CommonMark\Render\NoBreaks (integer)

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top