SunshinePHP 2020

ctype_cntrl

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_cntrlCheck for control character(s)

Descrierea

ctype_cntrl ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are control characters. Control characters are e.g. line feed, tab, escape.

Parametri

text

The tested string.

Valorile întoarse

Returns TRUE if every character in text is a control character from the current locale, FALSE otherwise.

Exemple

Example #1 A ctype_cntrl() example

<?php
$strings 
= array('string1' => "\n\r\t"'string2' => 'arf12');
foreach (
$strings as $name => $testcase) {
    if (
ctype_cntrl($testcase)) {
        echo 
"The string '$name' consists of all control characters.\n";
    } else {
        echo 
"The string '$name' does not consist of all control characters.\n";
    }
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

The string 'string1' consists of all control characters.
The string 'string2' does not consist of all control characters.

Note

Notă:

Dacă e furnizat un integer cu valoarea între -128 și 255 inclusiv, el este interpretat ca o valoare ASCII a unui singur caracter (valorilor negative li se adaugă 256 pentru a permite caractere din domeniul ASCII extins). Orice alt întreg este interpretat ca un string conținând cifrele zecimale ale întregului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Tor
6 years ago
Returns true if bytes are in the range of \x00-\x1f or \x7f (del). Returns false if bytes are in the range of \x20-\x7e or \x80-\xff.
To Top